szombat, július 18, 2009
Ó


Pontosan hajnali négy óra negyvennégy perckor ébresztett föl engem a lelkiismeretem. Mint általában. Ilyenkor szokott ébredezni ő is, rakosgat, nyikorgatja az ajtókat, persze, hogy megébredek én is. Direkt az a célja, hogy fölébresszen, beszélgessünk egy kicsit a hajnali órák idején. Ilyenkor nem zavar bennünket senki. Legtöbbször nincs nyomós oka arra, hogy vitatkozzunk valami semmiségen, de most volt. Reá is mutatott, milyen nagy hibát követtem el azzal, hogy hosszú Ó-val írtam le azt a szót : kilométer. Mert azt a szót rövid o-val kell írni. A szabályok szerint. Még ez a Bölöni Domokos is fölkapta a fejét, nagy finoman, megjegyzést írt a blogomba,

aszongya :” Ilyen bensőséges hangon írt hajdanán Molnos Lajos korondi emlékeiről. Amikor még nem volt politikus. Csak költő.És, ha jól tévedek, a kilométert ő is hosszú ó-val mondta...

Nem azt írja ez a Bölöni, hogy Molnos hosszú ó-val írta volna azt, amit röviddel illik írni, hanem csak így mondta. Ebben van benne Bölöni tapintatossága. Persze, könnyű neki eligazodni az ékezetek világában. Különösképpen az O-betűhöz fűződnek néki szoros rokoni kapcsolai, mert ugye, az ő nevében annyi o-betű van, mint a rostalika. ( Domokos ) Az ő nevében az o-betűk karonfogva járnak az Ö-betűkkel, tisztában vannak egymással. Ami pedig engem illet, én az E-betűkkel vagyok szoros rokoni kapcsolatban. Öt is van E-betűből az én nevemben, de hát se Bölöni, se én nem tehetünk arról, hogy a nevünkbe hány magánhangzót gyömöszöltek belé. A nevünket, akárcsak szüleinket, nem mi választjuk meg, csupán a barátainkat tudjuk megválasztani.

Válaszoltam is Bölöninek, hogy felőlem a helyesírás csak menjen a maga útján, ki sem tudom ejteni rövid O-val azt a nyavalyás kilométert, maradok a kilóméter mellett. Aztán tiszta kiváncsiságból belenéztem a Google-ba, amelynek van egy helyesírási foglalatossága is, hát mit látok ! Azt írja ki, hogy százszálalékosan hosszú Ó-val kell írni a kilómétert. Úgy látszik, ő is az én pártomon van, nem az elfogadott szabályzat pártján ! Ez engem kissé megnyugtatott, végre, találok egy olyan helyet is ebben a nyüslető világban, ahol az én pártomon állnak.

Most azért arra gondolok, milyen jó dolguk van azoknak a nyelveknek, amelyek tudomásul sem veszik az ékezeteket ! Nem kell valamit örökösen kijavítani. Mint itt, a sarkon, ahol egy pénzintézet elnevezését mindegyre kijavítja egy arrajáró. Rövid O-val írták föl reá Bartók nevét, valaki ki szokta javítani hosszú Ó-ra, de azt az időjárás viszontagságai le szokták törölni, s kezdheti előlről a kijavítást az a valaki. Ahelyett, hogy hagyná úgy, amiképpen van, rövid O-val. Mármost az a helyzet, hogy ebben az esetben én is a hosszú Ó pártján vagyok. Sőt, azok pártján, akik nem pénzintézetnek nevezik a bankot és nem büntetésvégrehajtó intézetnek a tömlecet, de ez már más lapra tartozik. Mindent nem tehet föl az ember egy lapra, ezt így mondják az okos emberek.5 megjegyzés:

Bölöni írta...

A Wikipédia is tévedhet.
A magyar helyesírás szóelemző alapelve szerint a kilométerben nem hosszú az ó. Ugyanis nem a kilót méterezzük, hanem egy másik idegen szót fogadunk el –, némileg hajaz ez arra, hogy a bölcsőde nem bölcsöde, mert nem bölcseket ödél, hanem bölcsőbe való aprókákat ringat. Stb.
De ettől mi még Elekes Ferencek és ööi oook maradunk. Egyébként a családunkban minden elsőszülöttet megilletett a Domonkos, Domokos név, és amikor az apám bátyja előtt született Domika hét vagy nyolcéves korában meghalt (sírja ott a dányáni temetőben: Itt nyugszik drága fiunk, BÖLÖNI DOMI), az után született fiúknak már nem merték ezt a nevet adni. De amint egy nemzedékkel később jöttem én, az apám (halál ide, félelem oda)ragszkodott a Domokoshoz. Ez valószínűleg még abból az időből jön, amikor kolostor állt a falu tetején, és a barátok hatására választottak olyan neveket az emberek, mint István, János, Miklós, Sándor, József, Ferenc stb. Ki-ki az aznapi vagy az ahhoz közel eső szent nevét kapta a keresztségben. Augusztus 11-én állították ki a keresztlevelemet, de egy nappal később születtem, vasárnap, akkor ugyen nincs hivatal a néptanácsnál.
És hát augusztus 4-e: Domonkos, Domokos napja.
Más kérdés hogy engem Dominic-nak írtak be, és csak 1990-ben sikerült visszanyernem eredeti magyar nevemet.
Ehhez képest elég sok jeles vezetőnk, közéleti emberek, politikusok még mindig Ştefan, Iosif, Francisc, Alexandru, Nicolae stb.néven szerepelnek a személyi irataikban...
Fricikém, te tényleg Ferenc vagy?
Domi

Bölöni írta...

javítás: utána

Elekes Ferenc írta...

Csak a valóságban, csak ott vagyok Ferenc. Amikor a csatatérre, vagy a pápa színe elé kell állanom, mert nélkülem ez a világ nem menne semmire, olyankor Francisc vagyok, vagy Francesco, az ilyen helyzeteket nagyon megszoktam már, a könyökömön jönnek ki az ilyen helyzetek !

világosító írta...

Ez a névleirós micsoda (hogy kinek hogy van az irataiban) nem hiszem, hogy vezet valahova. Az is jó, ha valaki heléyreigazitja a neve ellen elkövetett agressziót, de az se elvetemült gazfickó, aki ezt másra hagyja.
A kilométer pedig valóban kilométer, anélkül, hogy valakinek a pártján állnék, mert ez nem pártállás kérdése, hanem a helyesirásé. Különben akárhogy le lehet irni, nem lövik főbe érte az embert, csak nem kell mindenáron ragaszkodni ahhoz, hogy az a jó, ami nem a jó...

Bölöni írta...

Ó, csak piszkálgatni akartam kicsit a Frici hajnali lelki ösmeretségét.
De nem ennyireeee...
Domi