szerda, szeptember 08, 2010

Kényes dallam (15)

Minden időben

A fiatalok minden nap elővettek egy-egy fehér borítékot, pöcögtették az asztalon, de nem címezték meg.
-Ez menne Julisnak, -mondta Jenő.
-Ez menne a szomszédunk leánykájának, s a szüleinek, - mondta Lóri.
-Majd küldesz nekik a kanadai erdőkből,-mondta Adolf.
-Ha nem tanácsos innen levelet írni, hát akkar ne írjunk innen levelet. Bírják ki levél nélkül, -mondta Jenő.
-Mi is kibírjuk levélírás nélkül, - mondta Adolf.
-Valahogy csak kibírjuk, - mondta Lóri.  

-Szép szeretődre, Olgára szoktál-e emlékezni, Miroszláv ? –kérdeztem egyszer Miroszlávtól, amikor láttam rajta, borús a tekintete és nincs kedve semmihez.
-Szoktam. A könyvtárban szoktam emlékezni rá, -felelte Miroszláv.
-Te itt jársz könyvtárba is, Miroszláv ?
-Járok. És koncertre is járok, -mondta Miroszláv.
-Furcsa ember vagy te, Miroszláv ! Olyant én még nem hallottam, hogy a menekültek könyvtárba, vagy koncertre járnának...
-Együtt van itt a könyvtár és a koncert. Mindkettő egy helyen fungál. Régi, kopott, kicsi templomban, ahol olvasni és énekelni szoktam. Ideje is, hogy elmenjünk oda. Mondjuk, épp vasárnap.

Eljött a vasárnap. Miroszláv szépen megborotválkozott, lakkcipőt húzott, sötét ruhát vett magára és bejelentette, aki akar, mehet véle a templomba.
Induláskor Miroszláv a zsebeit megtapogatta és csöndesen annyit szólt, akinek aprópénze van, hozza magával.

Nem volt messze a régi, kicsi templom. Lejött a csökött toronyból a harangozó, megállt Miroszláv előtt és azt mondta :
-Isten hozott, Miroszláv !
Kezet ráztak. És mi is kezet fogtunk a harangozóval.
-Mindjárt itt lesz a pap is, - mondta a harangozó.
-Addig talán a könyveket...-mondta Miroszláv.
-Persze, a könyveket meg kell nézni, mondta a harangozó.

A karzat alatt hoszú polcokon régi könyvek sorakoztak. Főleg gótbetűs, egyházi könyvek. Adolf fölemel egyet és azt mondja :
-Kár, hogy az ember nem tud németül. Ilyenkor jön rá az ember, jó lenne tudni németül...
-Vannak itt magyar könyvek is, a hátsó sorokban- mondta Miroszláv.
A hátsó sorból kivettem egy szépen bekötött könyvet. Az volt a címe : A szombatosok. A cím alatt, apróbb betükkel ezt írta : Különös tekintettel Péchi Simon Főkanczellár életére és munkáira. Írta Dr. Kohn Sámuel. 1889.
Mondom Miroszlávnak, nézz ide Miroszláv, mit találtam. Hallottál te a szombatosokról ?
-Nem sokat. Bizonyosan szent népek lehettek, -felelte Miroszláv.

Kinyitom a könyvet, találomra. Egy helyen ezt olvasom : „Akkori napokban-úgymond- hallottál volna egész Erdélyben minden helyeken a köznéptől sok esztelen disputációt és pántolódást : falun, városon, étel-ital között, estve-reggel, éjjel és nappal praedikátoroktól a praedicáló székből sok káromlásokat és módnélkül való kárpálódásokat a két religio, úgymint a calvinista és ariana ( értsd:unitárius) religión valóktól disputálást hallottál volna!”
Mutatom Miroszlávnak, milyen érdekes könyvet találtam találomra, ezt a néhány sort fölolvastam belőle és s megjegyeztem : 
-Nem volt békesség soha a földön, Miroszláv ! Még a prédikáló székből is káromkodtak.
-Nem is lesz békesség soha ezen a földön, -mondta Miroszláv. És megkérdezte :
-Te milyen vallású vagy ?
-Unitárius religión volnék, Miroszláv. Épp azért mutattam neked ezeket a sorokat. Erdélyi unitárius. Mégpedig a bigott fajtából. Tíz évben egyszer elmegyek a templomba.
-És ott, Erdélyben a szószékről káromkodnak a papok ?-kérdezte Miroszláv.
-Még nem hallottam, hogy onnan káromkodtak volna, Miroszláv. Hát te milyen religión vagy, Miroszláv ?
-Semmilyen religión nem vagyok, - felelte Miroszláv.
-Akkor miért jársz templomba, Miroszláv ?
-A templom nekem arra való, hogy magamba szálljak, mit tettem jól és mit nem. És arra, hogy elénekeljem a legszebb zsoltárt.
-Melyik a legszebb zsoltár, Miroszláv ?
-Te benned bíztunk, - felelte Miroszláv.
-Honnan ismered te ezt a zsoltárt, Miroszláv ?
-A Szőcs-brigádtól tanultam,-mondta Miroszláv.

Megérkezik a pap, köszönti azt a négy-öt hívét, aki rajtunk kivül eljött a templomba és azt mondja Miroszlávnak:
-Mehetünk Miroszláv !

És ment Miroszláv a pap után, föl, az orgonához. És leült Miroszláv az orgona elé és megtelt hangjával a kicsi templom : ...mikor még sem ég sem föld nem volt formálva...
Befejezéskor pedig lenézett reánk, és fölemelte a hangját : ...és te megmaradsz minden időben...
Hazafelé menet annyit mondtam Miroszlávnak :
-Azért furcsa ember vagy te, Miroszláv...


Nincsenek megjegyzések: