csütörtök, április 21, 2016

Utcai filozfia


Benczédi Sándor, kisplasztika

A bokán rúgott ember

Megállít valaki az utcán, akit látásból már ismertem. Megállít és azt kérdezi tőlem, Jánosról mi a véleményem. –Elég sok Jánost ismerek, melyikre tetszik gondolni,-- érdeklődtem. –Hogyhogy melyik Jánosra, amikor igazi János csak egy van. A többi János csak Jani, vagy Jankó, nem is érdemes velük foglalkozni. Az igazi János érdekelne engem, az a János, aki előkelő helyen van benne a Bibliában, pedig olyan sületlenségeket állít, amiket ép ésszel nem lehet fölfogni. Példának okáért azt mondja ez  János, hogy   "Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Istennél és Isten vala az Ige." Maga ezt föl tudja fogi? Mert szerintem kezdetben nem az Ige volt, hanem a szempont, ami szerint az Igét meg lehet fogalmazni. Az nem lehet, hogy ez a János csak gondol valamit és azt hányaveti módon odavágja az emberiség szemébe, hogy csak törje rajta a fejét az idők végezetéig. Szerintem a világon mindent, de mindent valamilyen szempont szerint szoktunk cselekedni. Most azon akadtam fenn, hogy ha már kezdetben megvolt az Ige és az Ige Istennél volt, akkor hogy lehetett az Ige maga az Isten? Mert ha mondjuk, én vagyok az Isten, és az Ige is én vagyok, akkor miért hordozom magammal az Igét? Mutasson nekem egy embert, aki ezt érti és meg tudja nekem magyarázni! Magának mi a véleménye erről a Jánosról? Legalább ő értette azt, amit kijelentett?

–Nem tudnám megítélni, mit értett János és mit nem értett, de arra jól emlékszem, hogy nemrég, amikor mi találkoztunk, maga azt mondta nekem, hogy egy vadidegen ember, amikor elment maga mellett, magát jól bokán rúgta, s azzal el is ment, pedig kettejüknek egymással soha semmi elintéznivalójuk nem volt és ezt a bokán rúgást azóta sem tudja megmagyarázni. Bevallom én sem tudom megmagyarázni. De ahányszor meglátom magát itt, a főtéren sétálni, azt mondom magamban, né, ott megy a bokán rúgott ember…
–Rendben van, persze, hogy azt mondja rólam, én vagyok a bokán rúgott ember. Mit is mondhatna, hiszen mi egymásnak még a nevét sem ismerjük, csak éppen találkozunk néha orvosi előírásra, mert sétára vagyunk ítélve, de attól a János kijelentésének értelmezését még nem oldottuk meg…

–Ebben igaza van. De vegyük figyelembe, hogy maga, Goethe is fennakadt János kijelentésén. Törte is a fejét hajnalonként, miképpen fordítsa az Igét helyesebben németre. És miben állapodott meg? Abban, hogy az Igét Akaratnak, Tettnek nevezte el, s még a tetejében egy csomó mindennek, amiket jobbnak ítélt meg. Mégis, az Ige a mai napig megmaradt Igének!

Nem csoda, ha most mi is hadilábon állunk ezzel a dologgal, különösképpen maga, akit még bokán is rúgtak, teljesen értelmetlenül.
–Akkor most mitévők legyünk ebben a nagy bizonytalanságban? Hagyjunk úgy mindent, ahogyan meg van írva? Nem bánom, hagyjuk úgy…De ahhoz ragaszkodnék, hogy ezután, ha rólam van szó, nevezzen úgy engem, ahogyan mondta: a bokán rúgott ember! Ennél pontosabban az életemet eddig még senki nem fogalmazta meg.
2 megjegyzés:

Muzsi Attila írta...

Nem fogok én most teológiai eszmefuttatásba vágni, mert hol vagyok én és a teológia? De engem is piszkált ez a rész ettől a Jánostól, leginkább abban az időben, amikor még hittem az ember istenében. Ma már nem tudom mibe hiszek.
De elég az hozzá, hogy akkoriban annyira érdekelt, hogy amikor még lobogó hajjal s nagy meggondolatlan optimizmussal betévedtem egy budapesti antikváriumba és ott felfedeztem ezt az új kiadású, őzbőr kötésű, a Károli féle Bibliát, rögvest kinyitottam ehhez a János részhez és mikor elolvastam, ott hirtelen megvilágosodtam ebben az ügyben. Magát a Bibliát aztán későn vettem meg, amikor már sok értelme nem volt, de volt rá pénzem...
Károli fordításában ez így áll: " Az kezdetben vala amaz Ige, és az az ige vala az Istennel, és az az ige Isten vala."
Nem is ez a lényeg, hogy mit gondol róla ez a Károli, mert ugye rövid kommentbe ezt írta: "Az iftennec fia az ő attyaual egy öröcke való és egy allatu Iften."...hanem az a meglátás, amit akkor valószínű félreértettem.
Én így értelmezem azóta is: kezdetben volt az ige, ez az ige Istennél volt, és ez az ige ugyancsak isten volt.
Van is Pálnak ilyen megjegyzése, hogy mivelhogy sok istenek vannak, csak egy az igaz. Én azt mondom, hogy az istenség olyan, mintha több jókezű szakemberre azt mondják, hogy asztalos vala.Istenség is, asztalosság is egy funkció. Hivatás.
Kevés dolgot zártam le életemben, de erre azóta sem találok jobb magyarázatot...

Elekes Ferenc írta...


Sokféle fordítása van, de helyesen látod a dolgokat...